Tvrtko Kapuđija

Tenis trener u klubu

Tvrtko je diplomirao pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje kondicijska priprema sportaša. Nakon studija posvećuje se organiziranju i vođenju teniskih treninga djece u našoj tenis školi.

Prošao je razne sportove kao dječak i u 4. razredu osnovne škole se susreće s tenisom. Nakon 5 godina individualnog treniranja, tenis definitivno određuje njegovu budućnost u sportu.

Zbog vrlo entuzijastičnog pristupa i velike želje da što aktivnije bude prisutan u radu s mladima – budućim uspješnim sportašima, svoju ulogu trenera preuzima vrlo mlad, i unazad 11 godina uvodi malene (od 7. do 15. godina) u tenis. Djeca mlađa od 7. god. također mogu započeti s osnovnim treniranjem – svladavnjem osnovnih motoričkih kretanja (hodanja, trčanja, skakanja, preskakivanja, bacanja, hvatanja, gađanja), vježbama ravnoteže, brzine, koordinacije pokreta… Takav trening je baziran na igri i svladavanju što većeg broja motoričkih aktivnosti koje nisu samo tenis.

Uz treninge djece u grupama (tenis škola), mogući su i individulani treninzi djece i odraslih koji su zainteresirani za takav oblik rada.

Treninzima pristupa s velikim žarom i željom da djeci usadi prave sportske vrijednosti, navike i u skladu s njihovim psihofizičkim sposobnostima planira sportski put djeteta. Vrlo individualno pristupa svakom djetetu nastojeći detaljno ukazivati na sve nedostatke, ali i prednosti. Trudi se da treninzi budu dinamični, raznosvrsni i motivirajući, a djeca i njihovi roditelji znaju to cijeniti, pa uvijek dolaze i odlaze zadovoljni i nasmiješeni.