Špananje reketa

Španamo rekete s tvojom ili našom žicom u roku 24h ili ranije.

Špananje
tenis reketa
80-130kn
po reketu (ovisno o žici)
Digitalno špananje reketa
Vrlo precizno
Brza usluga